Video lan truyền của một cô gái Ả Rập Saudi dẫn đến một cuộc gặp gỡ nóng bỏng.