Một bộ phim Ấn Độ gợi cảm với những khoảnh khắc gợi cảm.