Một nữ tu nghịch ngợm tiết lộ những ham muốn tội lỗi của mình trong nhà thờ.