สัมผัสจังหวะที่แสนยั่วเย้าของ Colii ที่ทั้งครางและถอนหายใจ