สาวฮิจาบที่แต่งตัวเป็นฮิจาบจากอินโดนีเซียกําลังเข้าสู่ความบ้าคลั่ง