สาวงามชาวไนจีเรียโชว์ทรัพย์สินของเธอและโหยหาการกระทําที่ไม่ยอมใครง่ายๆ