Kejayaan virus Bidaya membawa kepada peluang baru.