Pertukaran yang kinky membawa kepada kepuasan dan kawalan yang dikongsi.