Kecantikan Afrika yang tebal menjadi liar di tempat tidur.