Το έντονο πάθος και η ακατέργαστη ενέργεια της Maggy αναφλέγουν την οθόνη.